Minimální preventivní program

MPP pro školní rok 2021/2022 (úplné znění)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ

1. Metodická pomoc při implementaci Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v resortu školství, mládeže a tělovýchovy na úrovni základních škol

1.1. Metody a formy školní práce k osvojení preventivních ochranných kompetencí
1.2. Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu
1.3. Osobnostní a sociální rozvoj a výcvik v sociálních dovednostech
1.4. Využití zkušeností programu Škola podporující zdraví

2. Preventivní program pro základní školy

2.1. Program pro osobnostní a sociální rozvoj ve vztahu k prevenci
2.2. Školní pravidla a jejich tvorba jako nástroj prevence
2.3. Komunikace rodiny a školy

3. Vymezení opatření při výskytu drog, násilí a šikany na školách a ve školských zařízeních

3.1 Sociálně právní ochrana dětí
3.2. Spolupráce s Policií ČR
3.2.1. Spolupráce v rámci prevence sociálně patologických jevů
3.2.2. Spolupráce při výskytu drog, násilí a šikany
3.3. Spolupráce s rodiči