Kroužky a nepovinné předměty

Všechny kroužky na naší škole v tomto školním roce budou pod záštitou Střediska volného času ANIMO Žamberk a Veselá věda z.ú. Jablonec nad Nisou.
Přihlašování on-line na animo.zamberk.cz.

Kroužky

Kroužky ve spolupráci se Střediskem volného času ANIMO animo.zamberk.cz/krouzky
  
 
Veselá věda Veselá věda - kroužky zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ.
  Více informací na: www.veselaveda.cz
  od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 1460 Kč za pololetí
  Příměstský tábor

Nepovinné předměty

Zájmová tělesná výchova sportovní pohybové hry
  
 
English club pro žáky 2. stupně
  pátek 7:00 – 7:45
  Učebna Aj
  Mgr. L. Smolová
  
 
Dětský pěvecký sbor Viola Mgr. J. Žejdlík