Kroužky a nepovinné předměty

Všechny kroužky na naší škole v tomto školním roce budou pod záštitou Střediska volného času ANIMO Žamberk a Veselá věda z.ú. Jablonec nad Nisou.
Přihlašování on-line na animo.zamberk.cz.

Kroužky

Anglický jazyk „Let's Talk 1“ 3. – 5. ročník
  úterý 7:00 – 7:45
  První schůzka: 29. září 7:00 v učebně anglického jazyka
  500 Kč/rok
  Mgr. L. Smolová
  
 
Francouzský jazyk „Parlons franҫais“ 5. – 9. ročník
  středa 7:00 – 7:45
  První schůzka: 30. září 7:00 v učebně anglického jazyka
  500 Kč/rok
  Mgr. L. Smolová
  
 
Robotika – práce se stavebnicemi MERKUR (později počítačem řízené sestavené „přístroje“)
  3. – 9. ročník
  úterý 16:00 – 17:00 v multimediální učebně
  První schůzka: 29. září v 16:00
  500 Kč/rok
  RNDr. M. Klátil
  
 
Veselá věda www.veselaveda.cz
  1. – 5. ročník
  čtvrtek 13:15 – 14:15 hod. a 14:30 – 15:30 hod.
  Příměstský tábor

Nepovinné předměty

Zájmová tělesná výchova sportovní pohybové hry
  
 
English club pro žáky 2. stupně
  pátek 7:00 – 7:45
  Učebna Aj
  Mgr. L. Smolová
  
 
Dětský pěvecký sbor Viola Mgr. J. Žejdlík