Historie

Ředitelé

Žákovské knížky

Plesy

Věděli jste, že...

Dějiny žamberských škol – Ing. Vladimír Fabián

V roce 1903 vyhořela žamberecká továrna firmy Vonwiller a po postavení modernější továrny s kvalitnějším strojovým vybavením přišlo mnoho lidí o práci. Proto bylo rozhodnuto o stavbě státní administrativní budovy.

V průběhu let 1904–1905 byly vypracovány projekty, které byly do zahájení stavby v roce 1907 postupně rozšiřovány. Stavba byla dokončena v roce 1908, tedy po dvou letech práce. Nakonec bylo v budově umístěno okresní hejtmanství, berní úřad, okresní soud s vězením a pozemkový úřad.

Státní administrativě budova sloužila až do roku 1960. Po zrušení žambereckého okresu přešla budova do "služeb školství". Nejprve pro základní školu a zemědělské učiliště a po jeho zrušení v roce 1976 pouze pro základní školství, tj. pro naši ZŠ 28. října 581.

Nejstarší zmínka o vzdělávání v Žamberku ale pochází už z roku 1568. Poté se místa, kde probíhala tehdejší výuka mnohokrát stěhovala, nejednalo se ovšem přímo o budovy určené pro školství. První stavbou, která byla zřízena výhradně jako školní, byla budova dnešního gymnázia z roku 1879. Sídlila zde škola obecná a měšťanská, která byla od roku 1898 rozdělena na chlapeckou a dívčí.