Současnost

Základní škola 28. října 581 funguje od roku 1960 jako samostatné školské zařízení. Postupně se počet žáků, kteří ji ročně navštěvují, rozrostl až na letošních 362. O výchovu dětí se stará 27 učitelek a učitelů, 5 asistentek pedagoga a 3 vychovatelky školní družiny.

Od září 1996 probíhala v 1. – 5. ročníku výuka podle osnov Obecné školy, v 6. – 9. ročníku podle osnov vzdělávacího programu Základní školy.

1. září 2010 byla zahájena výuka podle vlastního "Školního vzdělávacího programu" ve všech třídách. Ten dostal název "Škola pro život".

Samotná základní škola sídlí v budově od roku 1976. Od té doby byla celá budova postupně rekonstruována pro potřeby školství. Dnes se zde v 17 třídách učí 362 dětí. K odborné výuce slouží učebny cizích jazyků, přírodopisu, chemie, hudební výchovy, fyziky, nově dílny a cvičná kuchyňka, od září 2006 také "multimediální učebna" a od září 2007 učebna Informatiky. Tyto učebny by nevznikly nebýt našeho úspěšného zapojení do různých projektů, vyhlašovaných v rámci města, kraje, MŠMT, velkých podniků (např. ČEZ) a také EU.

Poslední velká přestavba proběhla intervalově v průběhu posledních čtyř hlavních prázdnin, kdy byla vyměněna většina oken budovy s dosavadním nákladem přesahujícím 2 mil. Kč. Škola získává prostředky na fungování od svého zřizovatele, kterým je město Žamberk. Investice do rekonstrukce a modernizace školy jsou proto závislé na finanční situaci města, resp. na tom, jaké množství prostředků je možné pro školu uvolnit.

Školní družina se nachází od roku 2015 v nových prostorách bývalé "Speciální základní školy" v sousedství naší školy.

Nové školní dílny fungují od března 2016 a nová školní kuchyňka od září 2016 ve stejné budově jako družina.