Školní družina

Školní družinu zřizuje ZŠ 28. října 581 samostatně. Nově je družina přemístěna do prostor bývalé speciální záklaní školy (pod poštou). Školní družinu využívají žáci 1. až 5. ročníku.

Ve všední dny funguje od 6:30. Odpoledne po skončení výuky mohou děti opět strávit v družině, kde zažijí mnoho zajímavého. Odpolední družina začíná po vyučování a končí v 16 hodin (pondělí – pátek).

Družina online

Fotogalerie

Informace

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Omluvenky

Souhlas se samostatným přechodem ze ZŠ do školní družiny

Žádost o přijetí do školní družiny

Žádost o snížení nebo prominutí úplaty za školní družinu

Romana Frimlová
vedoucí vychovatelka ŠD, asistentka
724 742 722
frimlova.romana@zs28rijna-zamberk.cz
 
Zuzana Tobešová
vychovatelka ŠD
607 465 563
tobesova.zuzana@zs28rijna-zamberk.cz
 
Denisa Balcarová
vychovatelka ŠD
607 465 563
balcarova.denisa@zs28rijna-zamberk.cz
 
Romana Šedivá
vychovatelka ŠD, asistentka
778 545 560
sediva.romana@zs28rijna-zamberk.cz