Základní škola Žamberk
28. října 581

O škole  

Promo video

Základní škola 28. října je jednou ze dvou základních škol ve městě. Tato škola se nachází přímo v centru města, přibližně 500 metrů od Masarykova náměstí a sídlí v budově bývalého okresního hejtmanství a okresního soudu, z roku 1908. Více se o budově dozvíte v historii školy. V současné době naši školu navštěvuje 344 žáků, z toho 172 navštěvuje první stupeň a 172 druhý stupeň.

Součástí školy je školní družina, kterou tvoří čtyři oddělení o celkovém počtu 90 dětí. Družina se nachází v budově bývalé speciální školy v téže ulici. V této budově najdeme i nově vybavené žákovské dílny a kuchyňku, které využívají především žáci druhého stupně.

Výuka na škole probíhá standardně ve dvou paralelních třídách v ročníku. Obvyklé povinné předměty doplňuje etická výchova v šestém ročníku. Velký důraz klademe také na výuku finanční gramotnosti. Z nepovinných předmětů mají žáci na výběr zájmovou tělesnou výchovu nebo pěvecký sbor Viola. Ten na škole působí již přes 30 let.

Naše škola nabízí i pestrý výběr zájmových kroužků: Let´s Talk 1 a Let´s Talk 2 – angličtina pro nejmenší, keramika, robotika a francouzština. Žáci jsou zapojeni do soutěže škol ve sběru papíru, elektroodpadu a tetrapaků. Pravidelně se umísťujeme na předních místech.

Školní život je zpestřen pravidelnými výchovně - vzdělávacími a sportovními kurzy, jako je kurz adaptační pro 6. třídy, plavecký pro 2., 3. a 4. třídy a lyžařský pro třídy páté (běžky) a sedmé (sjezd).

A jaké oblíbené aktivity ještě zvednou naše žáky ze školních lavic? Určitě je to každoročně pořádaná Dvorní slavnost, kterou připravují deváté třídy pro své mladší spolužáky jako oslavu Dne dětí. Součástí školního kalendáře je obvykle Zimní i Letní sportovní den, Den Země jako celoškolní projekt, případně další projekty. Akcí, která se nepochybně zapsala do historie školy, je Školní akademie, pořádaná jednou za čtyři roky v Divišově divadle, které se účastní téměř všichni žáci.

Od roku 2006 naše škola udržuje partnerství s Dr. Otto Rindt Oberschule v německém Senftenbergu.
Skupiny studentů navštěvují jeden rok partnerskou školu v Žamberku a další rok v Senftenbergu.

Školní hymna (text)