Sběr tetrapaků

- nápojové kartony se vybírají během sběrových dní současně s papírem 3x ročně (říjen, březen, květen)

- Již NEODKLÁDEJTE průběžně u školních dílen!!!

- eviduje Mgr. Petra Kosková

- tetrapaky odebírá: SUROVINY PLUNDRA, Nádražní 1560 Žamberk