2000/2001

třídní fotografie      učitelský sbor

3. 5. 2001 Eko výrobky
 
6. 4. 2001 9.B
 
22. 3. 2001 Akademie
 
březen 2001 Lyžařský výcvik
 
18. 1. 2001 Bruslení
 
18. 1. 2001 Zápis
 
22. 12. 2000 Vánoční besídky
 
20. 12. 2000 TV 9. roč.