1981/1982

seznam tříd      třídní fotografie      učitelský sbor

25. 1. 1982 Návštěva sovětských pionýrů z Klášterce
 
14. 12. 1981 Návštěva vojáků žamberské posádky na schůzce PO