1969/1970

učitelský sbor

jaro 1970 Pěvecký sbor p. uč. Hartmanové