1968/1969

  9.B - první absoloventi
 
únor 1969 Dětský karneval