Školní pověřenec (GDPR)

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Základní škola Žamberk, 28. října 581, IČ 49316834, se sídlem Žamberk, 28. října 581, sděluje, že ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jmenovalo pověřencem pro ochranu osobních údajů:

Sdružení obcí Orlicko
se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Kontaktní osobou fakticky vykonávající činnost pověřence je:
JUDr. Jana Hlavsová
Tel.: +420724117563
Mail: hlavsova@orlicko.cz

Prostřednictvím uvedeného pověřence můžete uplatňovat svá práva vůči Základní škole Žamberk, 28. října 581 v oblasti GDPR.