Koordinátor ICT

Funkci "Koordinátora ICT" na škole vykonává: RNDr. Michal Klátil


Plán práce ICT koordinátora:

- sledování novinek na trhu projekční techniky, videokonferencí, digitálních učebnic, komunikačních programů a dalších technologií


- kontrola bezpečnostních předpisů souvisejících s ICT, zákonu o odpadech, doporučení BOZP týkající se použití dataprojektorů, nábytku a dalších zařízení


- návrh vhodných projekční zařízení => interaktivní tabule, plátna a další projekční zařízení pro konkrétní použití ve výuce


- pomáhat kolegům s využitím školního webu, školní matriky, metodicky vést při zveřejňování informací


- spolupráce s vyučujícími ICT, přípravou pravidel pro použití HW a SW ve škole


- kontrola dodržování licenčních pravidel a smluv


- odborná garance nákupů zboží a služeb souvisejících s ICT


- sledování novinek v oblasti výukového software, informačních zdrojů a vybírání vhodných produktů pro splnění ŠVP


- pomoc kolegům organizovat školní žákovské projekty po stránce využití ICT, poskytnutí IT podpory


- pomoc kolegům ve využití ICT v „jejich“ předmětu, sledování novinek ve všech oborech a předmětech


- pomoc při používání moderních didaktických metod v praxi, používání moderní techniky pro podporu výuky, zvládání e-learningové výuky apod.