Žáci měřili radiaci

 

Pro spuštění videa klikni na obrázek, nebo ZDE

 

Radioaktivita a její měření

Radioaktivita je fyzikální jev, při kterém je do okolí emitováno radioaktivní záření. Toto záření není člověkem

přímo vnímáno smysly, ale může člověka velmi negativně ovlivnit. Rozhodující pro míru negativních dopadů

je nejen intenzita záření a jeho druh, ale hlavně celková dávka odpovídající mimo jiné době, po kterou je člověk

záření vystaven. Intenzita záření běžně se vyskytující v přírodě není člověku nijak nebezpečná, jsou stanoveny

hygienické limity, po jejichž překročení nebezpečnost narůstá (karcinogenita). U velmi silných záření je člověk

dokonce bezprostředně ohrožen (nemoc z ozáření). I přesto je radioaktivita člověkem využívána pro svoje

nenahraditelné možnosti v energetice, ve zdravotnictví a v průmyslu.

Jelikož se jedná o záření, které člověk nemůže ve svém okolí přímo registrovat, měl by být vybaven vhodnými

přístroji pro zjištění přítomnosti záření a zjištění jeho intenzity. Takové přístroje zajišťují bezpečnost osob tam,

kde hrozí riziko úniku radioaktivních látek z vymezených prostor, případně zamoření. Měřicí přístroje jsou

samozřejmě využívány i v profesionálních podmínkách pro zjištění kvantitativních parametrů zářiče.

Detekční zařízení můžeme rozdělit na několik skupin:

  • Osobní idikátory záření a dozimetry - například přístroje řady PTR.
  • Měřidla záření udávající intenzitu ve vhodných fyzikálních jednotkách                                                                     - například TBqmetr, NDmetr a další.
  • Cejchovaná měřidla pro přesné měření radioaktivního záření - BQ Metr
  • Průmyslově využívané automatizované měřicí celky (i jako stanovená měřidla)                                                       - například TLDmetr.
  • Laboratorní a výzkumná měřidla - například sestava pro Koincidenční měření

Celý článek je k nahlédnutí => ZDE