Školní psycholog

 

 Funkci "Školní psycholog (ŠP)" na škole vykonává: 

 

     Mgr. Pavla Fojtíková

  

Kde:  místnost u fyziky, číslo dveří 209  (2.patro vlevo)

Konzultační hodiny:   každý lichý týden

dopoledne => pro školu (žáky a učitele)

odpoledne => pro rodiče

nebo kdykoli po předchozí domluvě => telefon: 778 773 157

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Činnost školního psychologa

(Mgr. Pavla Fojtíková, školní psycholog, ZŠ 28. října - Žamberk)

 

 Poskytované služby, kterých mohou využít učitelé, žáci i rodiče:

 

1.     Diagnostika, depistáž

·         Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

·         Depistáž specifických poruch učení

·         Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků

·         Depistáž a diagnostika nadaných dětí

·         Zjišťování sociálního klimatu ve třídě

·         Screening, ankety, dotazníky ve škole

 

2.     Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • Péče o integrované žáky (např. pomoc při sestavování plánů pedagogické podpory, vedení)
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • Kariérové poradenství u žáků
 • Skupinová a komunitní práce s žáky
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

 

3.     Terapeutická činnost 

 • Přijímám klienty do terapie, kterou poskytuji pro žáky, rodiče a pedagogy bezplatně.
 • Nabízím pomoc s řešením problémů osobních, partnerských i rodinných.

 

 ----------------------------------------------------------------------------

 Obecná náplň škol. psychologa podle "Věstníku MŠMT 2005" => ZDE