Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

 

Projekt "ZŠ ŽAMBERK 22" je spolufinancován Evropskou unií.

 

 PLAKÁT projektu => ZDE

Plakát projektu - je vyvěšen ve vestibulu školy!

------------------------------------------------

Název projektu: ZŠ Žamberk 22

 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001898

 

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2016

 

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018

 

Délka realizace: 24 měsíců

 

Výše podpory: 1 070 665,00,- Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 .

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ, spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

 

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, prohloubení spolupráce s rodiči žáků prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

 

Nastavené šablony:

 

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga základní škole, která začleňuje do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory / se speciálními vzdělávacími potřebami.

                       

Školní psycholog – personální podpora ZŠ

 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základní škole, která začleňuje do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory / se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.