Projekt ERASMUS+

 

 

 

 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 

Základní informace

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.

 

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

1.   KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců

2.   KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

3.   KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

 

Zajímavé informace k projektu:

 


 Podrobně se seznámit s projektem Erasmus+ můžete na online channels:

http://carsinthedigitalage.blogspot.ro/ - BLOG in ENGLISH

https://www.facebook.com/erasmusprojectgoga/ - FACEBOOK page

https://twinspace.etwinning.net/9745/home - TWINSPACE / eTwinning

https://www.youtube.com/channel/UCX12F0B35V49YaTvX5yFAow - YouTube channel

http://inthedigitalagecars.blogspot.ro/p/blog-page_3.html - BLOG in CZECH