Projekt COMENIUS

Projekt partnerství škol Comenius

 

Pečeť kvality Comenius 2012 => ZDE

 

Do tohoto projektu je škola zapojena od září 2013 .

 

Více o projektu se dozvíte na internetových stránkách ZDE.

 

První akce v rámci projektu :

      29. 9. - 4. 10. 2013  =>  návštěva partnerské školy v Maďarsku

                                               2 učitelé + 2 žáci


 
Comenius  
Program Comenius, který je součástí
Programu celoživotního učení,
se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání.
 
 
Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou
žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol.
 
 
Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a středních škol
v Evropě a podporuje také spolupráci jejich zřizovatelů (obcí, krajů).
 
 
Dále program podporuje aktivity umožňující žákům starším 15 let,
studentům vysokých škol pedagogického zaměření
a pracovníkům ve vzdělávání účastnit se
studijních pobytů, stáží, či kurzů.
 
 
 
Termíny podávaní žádostí, informace a rady pro žadatele
o grant jsou zveřejněny na www.naep.cz/comenius .
 

 

Pro základní informace doporučujeme pročtení informačního letáku:

 

Comenius leták