Přítomnost

 

Samotná základní škola sídlí v budově od roku 1976. Od té doby byla celá budova postupně rekonstruována pro potřeby školství.

Dnes se zde v 17 třídách učí 362 dětí. K odborné výuce slouží učebny cizích jazyků, přírodopisu, chemie, hudební výchovy,  fyziky, nově dílny a cvičná kuchyňka, od září 2006 také "multimediální učebna" a od září 2007 učebna Informatiky. Tyto učebny by nevznikly nebýt našeho úspěšného zapojení do různých projektů, vyhlašovaných v rámci města, kraje, MŠMT, velkých podniků (např.ČEZ) a také EU.  Poslední velká přestavba proběhla intervalově v průběhu posledních čtyř hlavních prázdnin, kdy byla vyměněna většina oken budovy s dosavadním nákladem přesahujícím 2 mil. Kč. 

Škola získává prostředky na fungování od svého zřizovatele, kterým je město Žamberk. Investice do rekonstrukce a modernizace školy jsou proto závislé na finanční situaci města, resp. na tom, jaké množství prostředků je možné pro školu uvolnit. 

Členové  "ŠKOLSKÉ RADY" pro roky 2018-2021

Školní družina se nachází od roku 2015 v nových prostorách bývalé "Speciální základní školy" v sousedství naší školy.

Nové školní dílny  fungují od března 2016 a nová školní kuchyňka od září 2016 ve stejné budově jako družina.

 

 

Prázdniny  ve  školním  roce  2018/2019 :

  • podzimní           (pondělí a úterý) 29. - 30. 10. 2018

  • vánoční             22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 ( vyučování začíná ve čtvrtek 3. 1. 2019 )

  •  pololetní            (pátek) 1. 2. 2019

  • jarní                  4. - 10. 2. 2019

  • velikonoční        (čtvrtek a pátek + pondělí) 18. - 22. 4. 2019

  •  hlavní                29. 7. - 1. 9. 2019