Přítomnost

 

Samotná základní škola sídlí v budově od roku 1976. Od té doby byla celá budova postupně rekonstruována pro potřeby školství.

Dnes se zde v 17 třídách učí 384 dětí. K odborné výuce slouží učebny cizích jazyků, přírodopisu, chemie, hudební výchovy,  fyziky, nově dílny a cvičná kuchyňka, od září 2006 také "multimediální učebna" a od září 2007 učebna Informatiky. Tyto učebny by nevznikly nebýt našeho úspěšného zapojení do různých projektů, vyhlašovaných v rámci města, kraje, MŠMT, velkých podniků (např.ČEZ) a také EU.  Poslední velká přestavba proběhla intervalově v průběhu posledních čtyř hlavních prázdnin, kdy byla vyměněna většina oken budovy s dosavadním nákladem přesahujícím 2 mil. Kč. 

Škola získává prostředky na fungování od svého zřizovatele, kterým je město Žamberk. Investice do rekonstrukce a modernizace školy jsou proto závislé na finanční situaci města, resp. na tom, jaké množství prostředků je možné pro školu uvolnit. 

Školní družina se nachází od roku 2015 v nových prostorách bývalé "Speciální základní školy" v sousedství naší školy.

Nové školní dílny  fungují od března 2016 a nová školní kuchyňka od září 2016 ve stejné budově jako družina.

 

 

 Organizace  prázdnin  ve  školním  roce  2017/2018 :

  • podzimní           (čtvrtek a pátek) 26. - 27. 10. 2017
  • vánoční             23. 12. 2017  -  2. 1. 2018 ( vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018 )
  • pololetní            (pátek) 2. 2. 2018
  • jarní                    12. - 18. 3. 2018 vyučování začíná v pondělí  19. 3. 2018 )
  • velikonoční        (čtvrtek a pátek) 29. - 30. 3. 2018
  • hlavní                2. 7. - 31. 8. 2018