Školní metodik prevence

 

 Funkci "Školní metodik prevence (ŠMP)" na škole vykonává: 

 

     Mgr. Hana Marešová

 

Kde:  reedukační třída (dříve kuchyňka), číslo dveří 121

Konzultační hodiny:   

                               Kdykoli po předchozí domluvě

 

Náplň práce školního metodika prevence :

-          1. ročník „Kočičí zahrada“ (2 hodiny)

-          2. – 3. ročník „Kočičí zahrada“ (5 hodin)

-          4. – 5. ročník 2x ročně preventivní program dle nabídky PPP nebo jiných externích organizací

-          6. – 7. ročník „Unplugged“ (6 hodin)

-          8. ročník „Sexuální výchova pro pokročilé“ + dle potřeby preventivní program dle nabídky PPP nebo jiných externích organizací

-          9. ročník „Boys and Girls Plus“ + dle potřeby preventivní program dle nabídky PPP nebo jiných externích organizací

  •          příprava a realizace teambuildingových aktivit pro pedagogický sbor (min. 2x za rok)
  •          příprava a organizace besed v oblasti prevence rizikového chování
  •         spolupráce se státními, nestátními a zdravotnickými institucemi (PPP, Policie ČR, …)
  •         monitorování známek negativního chování ve škole a včasný zásah
  •         individuální konzultace se žáky nebo rodiči dle potřeby
  •         podpora zdravého životního stylu (spolupráce s učiteli 1. stupně a Ov, Rv, Tv)

 

  •     podpora projektů zaměřených na ekologii (např. sběr papíru, elektro, …)