DOKUMENTY

 

Na této stránce si můžete přečíst , stáhnout  nebo vytisknout  důležité dokumenty týkající se průběhu celého školního roku jako jsou :

                  školní řád, omluvné listy, výroční zprávy atd.

   ŠKOLNÍ  ŘÁD

 

   PRAVIDLA  PRO  HODNOCENÍ  ŽÁKŮ

 

   ŽÁDOST  O  UVOLNĚNÍ  Z  VYUČOVÁNÍ

 

   SOUHLAS S ÚČASTÍ DÍTĚTE NA AKCI ŠKOLY

 

 

   VÝROČNÍ  ZPRÁVY  :        

                                             rok  2017-2018  a  2016-2017

 

   ŽÁDOST   O  KOMISIONÁLNÍ  PŘEZKOUŠENÍ

 

PŘIHLÁŠKA  na  zájmový  útvar (kroužek) při ZŠ

 

DOTAZNÍK - karta žáka

 

DOPORUČENÍ  LÉKAŘE  k  přijetí  žáka  na  ZŠ

 

Směrnice k výletům a exkurzím ( SM-26-VYLETY a EXKURZE )