O škole

 

 

 

Základní škola 28. října 581 funguje od roku 1960 jako samostatné školské zařízení.

 

 

Postupně se počet žáků, kteří ji ročně navštěvují, rozrostl až na letošních 362.

 

 

O výchovu dětí se stará 27 učitelek a učitelů, 5 asistentek pedagoga  

a 3 vychovatelky školní družiny.

 

 

Od září 1996 probíhala v 1.- 5.ročníku výuka podle osnov Obecné školy,

v 6.- 9.ročníku podle osnov vzdělávacího programu Základní školy.

 

 

1.září 2010 jsme zahájili  výuku  podle vlastního

"Školního vzdělávacího programu" ve všech třídách !

 

 

 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) 

 

     naší školy dostal název "Škola pro život"