Minimální preven. program

 

MINIMÁLNÍ  PREVENTIVNÍ  PROGRAM (MPP)

 

MPP pro školní rok => 2018 - 2019 (úplné znění)

 

 


 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ

 

1.     Metodická pomoc při implementaci Strategie prevence sociálně

       patologických jevů u dětí  a mládeže v resortu školství, mládeže a

       tělovýchovy na úrovni základních škol

 

1.1. Metody a formy školní práce k osvojení preventivních  ochranných kompetencí

1.2. Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu

1.3. Osobnostní a sociální rozvoj a výcvik v sociálních dovednostech

1.4. Využití zkušeností programu Škola podporující zdraví

 

2.      Preventivní program pro základní školy

 

2.1. Program pro osobnostní a sociální rozvoj ve vztahu k prevenci

2.2. Školní pravidla a jejich tvorba jako nástroj prevence

2.3. Komunikace rodiny a školy

 

3.    Vymezení opatření při výskytu drog, násilí a šikany na školách a ve školských  zařízeních

 

3.1    Sociálně právní ochrana dětí

3.2.   Spolupráce s Policií ČR

         3.2.1.  Spolupráce v rámci prevence sociálně patologických jevů

         3.2.2.  Spolupráce při výskytu drog, násilí  a šikany

3.3.   Spolupráce s rodiči