Slavnostní otevření zrekonstruované přírodovědné učebny – 10. 12. 2020