Koordinátor ICT

 

 

 Funkci "Koordinátora ICT" na škole vykonává: 

   

 Mgr. Jan Buňata

 

Náplň práce ICT koordinátora (metodika) spočívá

v plnění těchto hlavních oblastí ve škole:

 • metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů,
 • doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • koordinovat užití ICT ve vzdělávání,
 • koordinovat nákupy a aktualizace software,
 • zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy,
 • koordinovat provoz informačního systému školy.

 

 

Plán práce ICT koordinátora ve školním roce 2018/2019 :

 

 • Sledování novinek na trhu projekční techniky, videokonferencí, digitálních učebnic, komunikačních programů a dalších technologií
 • Kontrola bezpečnostních předpisů souvisejících s ICT, zákonu o odpadech, doporučení BOZP týkající se použití dataprojektorů, nábytku a dalších zařízení
 • Návrh vhodných projekční zařízení => interaktivní tabule, plátna a další projekční zařízení pro konkrétní použití ve výuce
 • Pomáhat kolegům s využitím školního webu, školní matriky, metodicky vést při zveřejňování informací
 • Spolupráce s vyučujícími ICT, přípravou pravidel pro použití HW a SW ve škole
 • Kontrola dodržování licenčních pravidel a smluv
 • Odborná garance nákupů zboží a služeb souvisejících s ICT
 • Sledování novinek v oblasti výukového software, informačních zdrojů a vybírání vhodných produktů pro splnění ŠVP
 • Pomoc kolegům organizovat školní žákovské projekty po stránce využití ICT, poskytnutí IT podpory
 • Pomoc kolegům ve využití ICT v „jejich“ předmětu, sledování novinek ve všech oborech a předmětech
 • Pomoc při používání moderních didaktických metod v praxi, používání moderní techniky pro podporu výuky, zvládání e-learningové výuky apod.