Historie

 

   

 

V roce 1903 vyhořela žamberecká továrna firmy Vonwiller a po postavení modernější továrny s kvalitnějším strojovým vybavením přišlo mnoho lidí o práci. Proto bylo rozhodnuto o stavbě státní administrativní budovy.

 

   V průběhu let 1904-1905 byly vypracovány projekty, které byly do zahájení stavby v roce 1907 postupně rozšiřovány. Stavba byla dokončena v roce 1908, tedy po dvou letech práce. Nakonec bylo v budově umístěno okresní hejtmanství, berní úřad, okresní soud s vězením a pozemkový úřad.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Státní administrativě budova sloužila až do roku 1960. Po zrušení žambereckého okresu přešla budova do "služeb školství".

 

Nejprve pro základní školu a zemědělské učiliště a po jeho zrušení v  roce 1976 pouze pro základní školství, tj. pro naši ZŠ 28. října 581.

 

 

   Nejstarší zmínka o vzdělávání v Žamberku ale pochází už z roku 1568. Poté se místa, kde probíhala tehdejší výuka mnohokrát stěhovala, nejednalo se ovšem přímo o budovy určené pro školství.

 

   První stavbou, která byla zřízena výhradně jako školní, byla budova dnešního gymnázia z  roku 1879. Sídlila zde škola obecná a měšťanská, která byla od roku 1898 rozdělena na chlapeckou a dívčí.