šk.rok => 2013-2015

Comenius 

 

Presentation: Project Meeting in Zamberk March 2014

     / Prezentace: Projektové setkání v Žamberku ZDE

                                             

 

 

Comenius Outcomes and Activities:

     / Výstupy a aktivity projektu Comenius /

  

1) Quiz What do you know about the partners October 2013

     / Kvíz: Co víš o partnerech ZDE

 

2) Presentation:

     Czech Republic, Žamberk, our school October 2013 

     / Prezentace: Česká republika, Žamberk, škola ZDE

 

3) Presentation: Organizing Fruit Day October 2013

     / Prezentace: Den ovoce  ZDE

 

4)  Recipes:

      Traditional foods and healthy equivalents  December 2013

     /  Recepty: Tradiční jídla a jejích zdravé ekvivalenty ZDE 


5) Activities : Specific moral values January 2014

     / Aktivity: Specifické morální hodnoty  ZDE

 

6) Pamphlet: A National Heroes January and February 2014

     / Pamflet: Národní hrdinové ZDE 

 

7) Activities: Friendship  February 2014

     / Aktivity: Přátelství ZDE

 

8) Evaluation about the Project Meeting

     / Evaluace o projektovém setkání  ZDE

 

9) Starting a School Garden  March - May  2014 

     / Zakladáme školní zahrádku ZDE

 

10)  Experiments with Seeds, Soil ... April and May 2014

     / Experimenty se semeny, půdou... ZDE

 

11) Presentation: How Plants Help People  April 2014

     / Prezentace: Jak rostliny pomáhají lidem ZDE 

 

12) Presentation: Fun Aktivities with Plants May 2014

     / Prezentace: Zábavné aktivity s rostlinami  ZDE

 

13) Video Fun Aktivities with Plants May 2014

     / Video: Zábavné aktivity s rostlinami  => ZDE

 

14) Surey on Learning Strategies May 2014

     / Přehled aktivit k učení  ZDE

 

15) ICT presentation: The Safe Use of Internet September 2014

     / ICT Prezentace: Bezpečné použití internetu  ZDE

 

16) Presentation:

       Activities about the Safe Internet Using  October 2014

     / Prezentace: Aktivity o bezpečném použití internetu ZDE

 

17) Leaflets: Recipes for Healthy Eating Day December 2014

     / Letáky: Recepty pro den zdravého jídla ZDE

 

18) Leaflets: Healthy snacks October 2014

     / Letáky: Zdravé svačinky ZDE

 

19) Presentation:

       Healthy Eating Day and Cooking Competition December 2014 

     / Prezentace: Den zdravého jídla a soutěž ve vaření ZDE

 

20) Presentation:

       National Sports and Playground games December 2014

     / Prezentace: Národní sporty a hry na hřišti  ZDE

 

21) Presentation:Sport Day  2014-2015

     / Prezentace: Sportovní den ZDE

 
22) Effects and Dangers of Water March 2015

     / Efekt a nebezpečí vody  ZDE

 

23) Presentation: 10 Top Tips for Saving Water March 2015

     / Prezentace: Deset tipů jak šetřit vodou  ZDE

 

24) Water as the Source of Life March 2015

     / Voda zdroj života  ZDE


25) Water in Art  April 2015 

     / Voda v umění ZDE

 

26) Water in Art and the Final Exhibition May, June 2015

     / Voda v umění a závěrečná výstava  ZDE

 

   

 

 

 * Garden activities (For Norway) => ZDE